Prodejna BRNO

Navštivte stránky naší
kamenné pobočky

FITNESS & WELLNESS SHOP BRNO

Do prodejny»
Logo

Prodejna PLZEŇ

Navštivte stránky naší
kamenné pobočky

FITNESS & WELLNESS SHOP PLZEŇ

Do prodejny»
Logo

Aktuality / Články


Vybíráme z nejnovějších studií

17.06.2020

Účinky šafránu na kvalitu spánku, ashwagandha pro lepší aerobní výkonnost a další studie

Suplementace kyseliny listové během těhotenství a její vliv na kognitivní vývoj dítěte

McNulty et al 2020

Kyselina listová se běžně užívá především během prvního trimestru těhotenství jako prevence vzniku defektů nervové trubice. Zatím máme však jen málo informací o jejich účincích během druhého a třetího trimestru. Tato studie se zaměřila na následná vyšetření kognitivních funkcí u dětí, jejichž matky užívaly kyselinu listovou (400 μg/den) během druhého a třetího trimestru těhotenství v rámci studie z let 2006/2007 (FASSTT – Folic Acid Supplementation during the Second and Third Trimesters). Kognitivní vývoj dětí byl hodnocen ve věku 3 a 7 let a v obou případech dosahovaly děti matek, které užívaly kyselinu listovou v testech porozumění, celkového IQ, verbálních a jazykových dovedností i dalších sledovaných parametrech vyššího skóre, než děti matek, které užívaly placebo. Užívání kyseliny listové během druhého a třetího trimestru tak může hrát významnou roli v následném kognitivním vývoji dítěte.

Studie je dostupná zde: https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-019-1432-4


Účinky šafránu na kvalitu spánku

Lopresti a kol. 2020

V rámci 28denní studie bylo 63 dospělým jedincům s poruchami spánku podáváno dvakrát denně 14 mg šafránu nebo placebo. Kvalita spánku byla hodnocena pomocí indexu závažnosti nespavosti (Insomnia Severity Index), dotazníku (Restorative Sleep Questionnaire) a spánkového deníku (Pittsburg Sleep Diary). Napříč všemi sledovanými faktory byla u skupiny užívající šafrán pozorována vyšší míra zlepšení kvality spánku, než u kontrolní skupiny. Příjem šafránu byl navíc velmi dobře tolerován a nebyly hlášeny žádné nežádoucí vedlejší účinky.

Studie je dostupná zde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32056539


Užívání kurkuminu může snižovat riziko rozvoje diabetu 2. typu a Alzheimerovy choroby

Thota a kol. 2020

Menší studie zkoumala na 29 účastnících vliv kurkuminu na rozvoj inzulínové rezistence, diabetu 2. typu a Alzheimerovy choroby. Účastníkům studie bylo po dobu 12 týdnů podáváno 180 mg kurkuminu denně nebo placebo a následně byly analyzovány vzorky krevní plazmy. Při užívání kurkuminu bylo pozorováno snížení ukazatelů souvisejících s rizikem rozvoje inzulínové rezistence, diabetu 2. typu a Alzheimerovy choroby. Užívání kurkuminu by tak mohlo být jedním z nových mechanismů, jak proti rozvoji těchto onemocnění bojovat.

Studie je dostupná zde: https://www.mdpi.com/2072-6643/12/4/1032/htm


Vliv Ashwagandhy (Withania somnifera) na aerobní kapacitu (VO2max)

Perez-Gomez a kol. 2020

VO2max je měřítkem aerobní kapacity během fyzického výkonu a jeho zvýšení je jedním z cílů vytrvalostního tréninku. Kromě sportovní výkonosti má hladina VO2max vliv také na dlouhověkost, riziko předčasného úmrtí a celkovou kvalitu života. Tato metaanalýza se zaměřovala na čtyři studie, které zkoumaly vliv Ashwagandhy na VO2max u celkem 142 účastníků. Výsledky studií prokázaly u sportovců a zdravých dospělých při užívání Ashwagandhy významné zlepšení hodnot VO2max. Jedna ze studií naznačila, že by míra účinků mohla být úměrná velikosti dávky, ale výsledky studií se v tomto ohledu rozcházely. Předpokládá se, že účinek Ashwagandhy by mohl souviset s podporou funkce mitochondrií. Dřívější studie navíc ukázaly, že Ashwagandha zvyšuje koncentraci hemoglobinu a počet červených krvinek, čímž zlepšuje transport kyslíku do svalů. Ashwagandha také (stejně jako ostatní adaptogeny) působí proti únavě a stresu.

Studie je dostupná zde: https://www.mdpi.com/2072-6643/12/4/1119/htm


Vybrané kmeny probiotických bakterií pomáhají snižovat bolest břicha a další symptomy syndromu dráždivého tračníku

Martoni et al. 2020

Syndrom dráždivého tračníku je funkční porucha zažívacího traktu, která je charakterizována chronickou nebo recidivující bolestí břicha a změnami ve funkčnosti střev. Předchozí studie prozatím při léčbě probiotiky prokázaly pouze omezené účinky. Tato kontrolovaná studie zkoumala účinnost dvou kmenů probiotických bakterií na závažnost bolesti břicha a další symptomy syndromu dráždivého tračníku u celkem 330 pacientů. Pacienti dostávali po dobu 6 týdnů denně 10 miliard CFU Lactobacillus acidophilus DDS-1, 10 miliard CFU Bifidobacterium animalis subsp. laktis UABla-12 nebo placebo. U obou skupin užívajících probiotika bylo výsledkem výrazné zmírnění závažnosti bolesti břicha, zároveň bylo zaznamenáno výrazné zlepšení ostatních symptomů syndromu dráždivého tračníku (funkce střev, konzistence stolice, distenze břicha) i celkové kvality života. Probiotické kmeny L. acidophilus DDS-1 a B. lactis UABla-12 tak mají prokazatelně pozitivní účinky a může se jednat o vhodný prostředek při léčbě syndromu dráždivého tračníku.

Studie je dostupná zde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7071206/