Prodejna BRNO

Navštivte stránky naší
kamenné pobočky

FITNESS & WELLNESS SHOP BRNO

Do prodejny»
Logo

Prodejna PLZEŇ

Navštivte stránky naší
kamenné pobočky

FITNESS & WELLNESS SHOP PLZEŇ

Do prodejny»
Logo

Aktuality / Články


Regenerace kloubních chrupavek Bioaktivní peptidy FORTIGEL®

01.03.2016

V současné době trpí každý čtvrtý člověk kloubními problémy, přičemž počet takto postižených se neustále zvyšuje. Hlavním důvodem je právě opotřebování kloubních chrupavek věkem a mechanickým namáháním.

Mnozí z nás určitě vědí, jak se může intenzivní cvičení podepsat na nepřipravených kolenních kloubech – po velké námaze následuje ztuhlost doprovázená poměrně intenzivní bolestí. Stejným způsobem se projevují i patologická zánětlivá onemocnění, což naznačuje, že intenzivní pohyb může aktivovat fyziologické procesy, které vzniku těchto artritických onemocnění napomáhají.

Kloubní chrupavka je tvořena chondrocyty, kloubními buňkami, v nichž při intenzivní fyzické námaze vzrůstá hladina metaloproteináz, interleukinů a agrekanázy. To vede k postupnému hroucení agrekanu vyplňujícího mezibuněčný prostor. Dochází k narušení procesu přeměny fosfátových skupin na proteiny, ke změnám v buněčném jádru a kvůli určitým druhům cytokinů také k lokálním zánětům. To vše dohromady snižuje životnost chrupavky a projevuje se bolestí a sníženou pohyblivostí. Dlouhodobým výsledkem pak může být artritida, popř. artróza.

Dle posledních studií nabízí FORTIGEL německé spol. Gelita  inovativní přípravek napomáhající aktivně regenerovat kloubní chrupavku. Ta je ze 70% tvořena proteinovým kolagenem, a právě u kolagenového peptidu obsaženého ve FORTIGELU se prokázal pozitivní vliv na růst nové chrupavky pomocí stimulace buněk zmírňujících bolest a zajišťujících hladkou pohyblivost. FORTIGEL představuje ochrannou známku pro speciálně purifikované bioaktivní kolagenové peptidy, které jsou produkovány prostřednictvím speciální vícekrokové procedury, kdy je degradován bovinní kolagen prostřednictvím unikátního enzymatického procesu a jsou z něj vyselektovány pouze specifické BCP peptidy, tedy bioaktivní kolagenové peptidy FORTIGEL. Jednou z velkých výhod peptidů FORTIGEL by měl být intaktní průchod sliznicí tenkého střeva v nezměněné podobě, během procesu vstřebávání, bioaktivní molekuly FORTIGELU se tak mohou dostat v nezměněné podobě do krevního oběhu a k postiženým kloubním strukturám (11. Oesser a kol.). Oesser a kol. také ve své studii potvrzuje souvislost mezi dávkováním kolagenních peptidů a zvýšenou tělesnou syntézou kolagenu typu II a proteoglykanů (12). Celý proces usnadňuje navíce činnost T-lymfocitů. T-lymfocity pomocí látek TGF-β a IL-10 potlačují zánět, podporují obnovu a udržují efekt takzvané orální tolerance, díky níž nenastává reakce na některé složky potravy.

Účinek FORTIGELU byl vědecký prokázán ve více studiích. Dle výsledků studií se orálně podávaný FORTIGEL po vstřebání přes střevní stěnu ukládá přímo v chrupavkách a jeho užívání tak vede ke statisticky významnému zvýšení růstu chrupavkové tkáně.

nový-1nový-2

Studie Univerzity Penn State potvrdila zlepšení pohyblivosti při užívání FORTIGELU

Americká Univerzita Penn State v roce 2008 aplikovala studii se 147 atlety kolem dvaceti let, z nichž si všichni po pravidelném pohybu stěžovali na bolesti kloubů. Byli rozděleni do dvou skupin. První po 24 týdnů užívala jako výživový doplněk FORTIGEL, druhá placebo. Účinky pak hodnotili dohlížející lékaři a účastnici samotní a to dle vizuální analogové stupnice.

Studie se také zaměřila na srovnání mezi skupinami v parametrech spojených s vnímáním bolesti, u nichž se mezi skupinami projevil statisticky významný rozdíl. Pokud šlo o alternativní léčbu jako hydroterapii, masáže a ledové a tepelné zábaly, zaznamenala větší pokrok skupina užívající FORTIGEL. Studie tedy potvrdila, že jeho užívání skutečně u zdravých jedinců vedlo ke zmírnění negativních příznaků a ke zlepšení pohyblivosti.

McAlindonova studie potvrzuje dlouhodobý efekt FORTIGELU

Zatím poslední studie publikovaná v květnu 2011 McAlindonem měřila dlouhodobý efekt FORTIGELU na složení kloubní chrupavky u pacientů s ranou kolenní osteoartrózou. Studie byla provedena v Taftově Lékařském Centru ve spolupráci s Harvardovou Univerzitou.

Pro potřeby studie byl použit speciální typ magnetické rezonance dGEMRIC schopný zobrazit strukturální změny v chrupavkové tkáni. Celkem 30 pacientů bylo rozděleno na skupinu užívající 10 g FORTIGELU denně po 48 týdnů a skupinu užívající placebo. Pomocí magnetické rezonance pak byl celkem třikrát, na začátku, po 24 a po 48 týdnech, pořízen snímek kolena každého pacienta.

Analýza těchto snímků odhalila u skupiny užívající FORTIGEL oproti placebo skupině statisticky významné zvýšení hustoty proteoglykanů (molekuly s proteinovým jádrem určující odolnost vůči tlaku, klouzavost a hydrataci chrupavek) v mediální a laterální oblasti holenní kosti. Výsledky ukazovaly, že užívání FORTIGELU má na chrupavkovou tkáň přímý vliv. To potvrdilo poznatky získané v předešlých studiích a jasně ukázalo pozitivní vliv kolagenových peptidů na chrupavkovou tkáň. Lze předpokládat, že tento efekt nenastává jen u pacientů s diagnostikovaným onemocněním, jak ostatně potvrdily jiné studie, ale je prokazatelný i u zdravé chrupavky, kde pomáhá udržovat normální funkci kloubu.

Z uvedených faktů lze dojít k závěru, že perorální užívání FORTIGELU má pozitivní efekt na růst a regeneraci chrupavkové tkáně.

Odkazy:

1) Felson DT, Anderson JJ, Naimark A, Swift M, Castelli W, Meenan, RF: Obesity and symptomatic knee osteoarthritis. Results from the Framingham Study. Arthritis and Rheumatism (1987) Vol. 30, no. 4 suppl, pp S130
2) Felson DT, Anderson JJ, Naimark A, Walker AM, Meenan RF: Obesity and knee osteoarthritis. The Framingham Study. Ann Intern Med. (1 July 1988), 109 (1): 18 – 24
3) Lazzaroni M, Bianchi Porro G: Gastrointestinal side-effects of traditional non-steroidal anti-inflammatory drugs and new formulations. Aliment Pharmacol Ther. 2004, 20 (supplement 2): 48 – 58
4) Garner SE, Fidan D, Frankish R, Judd M, Towheed TE, Wells G, Tugwell P: Rofecoxib for rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev. 25th Jan 2005, (1): CD003685. Review. PMID: 15674912
5) Reginster JY, Deroisy R, Rovati LC, Lee RL, Lejeune E, Bruyere O, Giacovelli G, Henrotin Y, Dacre JE, Gosett C: Long-term effects of glucosamine sulphate on osteaoarthritis progression: a randomized, placebo-controlled clinical trial. Lancet 2001, 357: 251 – 256
6) Pavelka K, Gatterova J, Olejarova M, Machacek S, Giavelli G, Rovati LC: Glucosamine sulphate use and delay of progression of knee osteoarthritis: a 3-year randomized, placebo-controlled, double-blind study. Arch Intern Med 2002, 162: 2113 – 2123
7) Altman RD, Abramson S, Bruyere O, Clegg D, Herrero-Beaumont G, Maheu E, Moskowitz R, Pavelka K, Reginster JY: Commentary: osteoarthritis of the knee and glucosamine. Osteoarthritis and Cartilage (2006), 14, 963 – 966
8) Rozendaal RM, Koes BW, van Osch GJ, Uitterlinden EJ, Garling EH, Ginai AZ, Verhaar JA, Weinans H, Bierma-Zeinstra SM: Effectiveness of glucosamine sulphate in hip osteoarthritis: a longterm double-blind randomized clinical trial. Annals of Rheumatic Disease 2007, 66 (Supplement II): 59
9) Clegg DO, Reda DJ, Harris CL, Klein MA, O´Dell JR, Hooper MM, Bradley JD, Bingham III CO, Weisman MH, Jackson CG, Lane NE, Cush JJ, Moreland LW, Schumacher HR, Oddis CV, Wolfe F, Molitor JA, Yocum DE, Schnitzer TJ, Furst DE, Sawitzke AD, Shi H, Brandt KE, Moskowitz RW, Williams HJ: Glucosamine, chondroitin sulfate, and the two in combination for painful knee osteoarthritis. New England Journal of Medicine (2006) 354: 795 – 808
10) Biggee BA, Blinn CM, Nuite M, Silbert JE, McAlindon TE: Effects of oral glucosamine sulphate on serum glucose and insulin during an oral glucose tolerance test of subjects with osteoarthritis. Annals of Rheumatic Disease (2007), 66: 260 – 262
11) Oesser S, Adam M, Babel W, Seifert J: Oral administration of 14C labelled gelatin hydrolysate leads to an accumulation of radioactivity in cartilage of mice (C57/BL). Journal of Nutrition, 129 (1999), 1891 – 1895
12) Oesser S, Seifert J: Stimulation of type II collagen biosynthesis and secretion in bovine chondrocytes cultured with degraded collagen. Cell Tissue Res 311 (2003), 393 – 399
13) Krug E: Zur unterstützenden Therapie bei Osteo- und Chondropathien. Zeitschrift für Erfahrungsheilkunde, 11 (1979) 930 – 938
14) Goetz B: Gut genaehrter Knorpel knirscht nicht mehr. Aerztliche Praxis, 92 (1982) 3130 – 3134
15) Oberschelp U: Individuelle Arthrosetherapie ist möglich. Therapiewoche 44 (1985) 5094 – 5097
16) Adam M: Welche Wirkung haben Gelatinepraeparate ? Therapiewoche 41 (1991) 2456 – 2461
17) Moskowitz RW: Role of collagen hydrolysate in bone and joint disease. Seminars in Arthritis and Rheumatism. Vol.30, No. 2 (October 2000), 87 – 99
18) Zuckley L, Angelopoulou K, Carpenter MR: Collagen hydrolysate improves joint function in adults with mild symptoms of osteoarthritis of the knee. Medicine and Science in Sports and Exercise 2004, 36 (Supplement), 153 – 154
19) Clark KL, Sebastianelli W, Flechsenhar KR, Aukermann DF, Meza F, Millard RL, Deitch JR, Sherbondy PS, Albert A: Long-term use of collagen hydrolysate as a nutritional supplement in athletes with activity-related joint pain (in press) 20) http://www.gelita.com/FORTIGEL

Autor článku: Jiří Žižlavský, Tomáš Kouřil